Verschillende Dekkingen Autoverzekering

Types autoverzekeringen en hun dekking van het voertuig en de passagiers

Wie een auto verzekert, denkt in de eerste plaats aan de autoverzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt. Het gaat hier om de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto. Maar behalve de BA Auto zijn er nog heel wat andere dekkingen mogelijk.

Eigen lichamelijke letsels

De eigen lichamelijke letsels vallen voor een deel ten laste van het ziekenfonds, of eventueel van de arbeidsongevallenverzekering. Individuele ongevallenpolissen, zoals de bestuurderspolis, kunnen u in dergelijke gevallen vergoeden. Op de verzekeringsmarkt bestaan diverse formules. Zo vindt u verschillende waarborgen :

  • terugbetaling van de hospitalisatiekosten en medische verzorging;
  • terugbetaling van het verlies ingevolge arbeidsongeschiktheid;
  • betaling van een kapitaal of een rente ingevolge invaliditeit;
  • betaling van een kapitaal ingevolge overlijden.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering helpt om uw rechten te kennen en indien nodig te verdedigen en kan gezien worden als een auto-variant van de gekende gezinsbeschermingsplannen. De verzekering draagt advocaten- en expertisekosten in binnen- en buitenland. Zowel bij ongeval in fout als bij een ongeval in recht is deze waarborg nuttig voor een goede afloop binnen de regeling van het schadegeval. Is men in zijn recht dan dient verhaal te worden uitgeoefend tegen de aansprakelijke voor het ongeval. In deze waarborg wordt de dekking 'burgerlijk verhaal' voorzien. Is men in fout gesteld, dan worden de belangen verdedigd met betrekking tot het verhaal dat de andere partij zal instellen.

Pechverhelping: bijstand aan voertuigen

Een bijstands- of assistanceverzekering schiet in werking als de auto het begeeft. Deze verzekering regelt pechverhelping, slepen en zelfs repatriŽren, in de meeste gevallen ook van op een buitenlandse vakantiebestemming

MateriŽle schade aan uw voertuig

Bij een omniumverzekering, ook wel 'casco' genoemd, wordt duidelijk omschreven welke risico's men wel degelijk wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende waarborgen die u kan afsluiten.

In tegenstelling tot de waarborg BA, waarvan de bepalingen op wettelijke basis zijn vastgesteld in een modelovereenkomst, zullen de voorwaarden van de omniumwaarborgen contractueel worden bepaald en dus afhangen van de specifieke contracten van iedere verzekeraar.

De verschillende waarborgen die kunnen onderschreven worden zijn:

  • De materiŽle of eigen schade aan het voertuig;
  • brand en diefstal;
  • glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren.

Naast de volledige omnium kan de verzekeringsnemer ook kiezen voor een mini-omnium. Die dekt enkel de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren. Sommige verzekeraars bieden in het kader van de mini-omnium nog andere combinaties of formules aan.