Autoverzekering Site

Welkom op de autoverzekeringsite - jouw bron voor onafhankelijke autoverzekering informatie

De autoverzekering is één van de weinige verplichte verzekeringen in België. Als we spreken over 'autoverzekering' bedoelen we de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, kortweg BA auto.

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt. Ze vergoedt de schade die een persoon aan anderen kan toebrengen door het gebruik van een motorrijtuig. Dat motorrijtuig kan een auto zijn, maar ook bijvoorbeeld voor een aanhangwagen kan de eigenaar een verzekering afsluiten.

Minimumvoorwaarden

Omdat deze verzekering wettelijk verplicht is, staan er in de wet een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke autoverzekering moet voldoen. Elke verzekeraar biedt minstens deze minimumvoorwaarden, maar mogelijk is de polis uitgebreider en zijn er dus meer zaken gedekt dan wat de wetgever verplicht.

autoverzekering website

De BA auto dekt de schade die iedere bestuurder van de wagen kan veroorzaken aan anderen. De verzekering zal ook tussenkomen indien een passagier van het voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. De verzekeraar zal de schade vergoeden die met het voertuig werd veroorzaakt, behalve als de wagen gestolen werd. In dat geval is de bestuurder - de dief - niet verzekerd. In sommige gevallen zal de verzekeraar wel een deel van de vergoede schade terugeisen. Die gevallen zijn niet bij elke verzekeraar gelijk, maar ze staan altijd strikt omschreven in het verzekeringscontract.

Bijkomende waarborgen

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is dus verplicht, maar autobestuurders kunnen nog andere waarborgen afsluiten. Meestal gaat het om de vergoeding van eigen schade van de verzekeringnemer.

Een voorbeeld hiervan is de omniumverzekering. Daarin staat duidelijk omschreven welke risico's er zijn verzekerd. Omdat deze verzekering niet wettelijk verplicht is, zijn er dus ook geen minimumvoorwaarden. De modaliteiten van zo'n verzekering hangen af van het specifieke contract tussen de verzekeringsnemer en de verzekeringsmaatschappij.

Verder bestaat er ook nog zoiets als een mini-omnium. Die dekt enkel de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding met dieren.