Berekenen Autoverzekering

Hoe berekenen ze je autoverzekering-premie?

De premie van een autoverzekering berekenen is niet eenvoudig. Er zijn verschillende factoren die de hoogte van de premie beÔnvloeden en er is een groot verschil tussen de verzekeringsmaatschappijen onderling. Maar er zijn een aantal punten die u zeker in beschouwing moet nemen.

Het schadeverleden

De redenering hierachter is eenvoudig: hoe meer ongevallen er in het verleden met uw wagen werden veroorzaakt, hoe meer premie u betaalt. Van zodra u enige tijd schadevrij rijdt, zal de prijs van uw autoverzekering dalen.

Vroeger bestond hierrond een wettelijk kader met een verplicht en uniform bonus-malussysteem, dat elke verzekeraar op dezelfde wijze moest hanteren. Hoewel dat tegenwoordig niet meer bestaat, maken de meeste verzekeraars nog altijd gebruik van een gelijkaardig puntensysteem. Elke verzekeraar bepaalt zelf hoeveel verschil in premie een punt meer of minder vertegenwoordigt. Het stijgen of dalen van de prijs van uw autoverzekering verschilt dus van de ene verzekeraar tot de andere.

Uw schadeverleden vindt u terug op een 'schadeattest'. Dat kan u op elk moment opvragen bij uw verzekeraar. Als u van verzekeraar wilt veranderen, zal de nieuwe maatschappij dit attest gebruiken om uw nieuwe premie te berekenen.

Het vermogen van de wagen

De premie die u betaalt voor uw autoverzekering zal grotendeels afhangen van het vermogen van het voertuig. Snelle en krachtige wagens vormen een groter risico dan kleine stadswagentjes. De verzekeringspremie voor deze auto's ligt daardoor hoger.

Het gebruik van de wagen

Wie zijn voertuig voor beroepsdoeleinden gebruikt en de hele dag op de baan is, bijvoorbeeld om klanten te bezoeken, betaalt een hogere verzekeringspremie. Wie de auto enkel gebruikt voor privť-verplaatsingen en voor het woon-werkverkeer, betaalt voor dit aspect minder premie. Sommige verzekeraars houden ook rekening met het aantal afgelegde kilometers per jaar om een gunstiger tarief voor te stellen, de zogenaamde 'kilometerverzekering'.

De leeftijd van de bestuurder en aantal jaren rijervaring

Uit ongevallenstatistieken blijkt dat bestuurders die behoren tot bepaalde leeftijdsgroepen een hoger risico lopen om een ongeval te hebben. De verzekeraars zullen doorgaans meer premie vragen aan deze leeftijdsgroepen. Soms kan u dit opvangen door rijvaardigheidscursussen, lessen of rijstages te volgen. Bepaalde verzekeraars houden met deze vormen van preventie rekening als ze de premie bepalen.

Jongere bestuurders lopen meer risico op een ongeval. Ze hebben minder rijervaring en nadat ze een stapje in de wereld zetten, zijn ze misschien vermoeid of net nog in feeststemming als ze naar huis rijden. Sommige verzekeraars werken met elektronische systemen in de wagen, die het rijgedrag van jonge bestuurders meten. Wie veilig rijdt, betaalt minder premie.

Ook ouderen lopen meer risico om een ongeval te veroorzaken. Hun ervaring en hun voorzichtigheid spelen in hun voordeel, maar vanaf een bepaald ogenblik nemen de gezichtscherpte en de reflexen onvermijdelijk af. Ook medische aandoeningen kunnen het risico op een ongeval verhogen.

De woonplaats van de bestuurder

In een stad, waar het verkeer veel drukker is dan op het platteland, gebeuren meer ongevallen. In BelgiŽ ligt in sommige grote steden het aantal ongevallen opmerkelijk hoger dan elders. Wie op zo'n plaats woont, mag een hogere verzekeringspremie verwachten.