Autoverzekering Opzeggen

Hoe dien je je autoverzekering af te sluiten?

Zowel u als de verzekeringsinstelling kunnen de overeenkomst minstens drie maanden voor de vervaldag opzeggen. De opzegging moet echter 'betekend' worden.

Dit wil zeggen dat u of een aangetekende brief stuurt, of een deurwaarder met een exploot langs stuurt, of een brief aan de geadresseerde laat afgeven tegen een ontvangstbewijs. U kunt die brief aan uw verzekeringsmakelaar bezorgen, maar het is beter om de brief rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij te sturen.

Als verzekeringnemer kunt u minimum drie maanden voor de vervaldag uw opzegging betekenen. Veiligheidshalve bouwt u best een marge in en stuurt u de brief vier maanden op voorhand. Zo verkleint u het risico dat uw brief te laat aankomt.

U kunt het contract ook beëindigen wanneer uw verzekeraar zijn algemene voorwaarden en/of het tarief wijzigt. In dat geval kunt u de overeenkomst opzeggen binnen 3 maanden nadat u van deze wijzigingen op de hoogte bent gebracht.

Wenst u over te schakelen naar een andere verzekeraar, dan doet u er goed aan de vorige polis, het laatste vervaldagbericht en het schadeverledenattest mee te nemen. Doorgaans neemt uw nieuwe verzekeraar de administratieve rompslomp voor zijn rekening en hoeft u zelf niets meer te doen. Als u op de juiste manier en binnen de juiste termijn uw verzekeringscontract opzegt, zijn er geen kosten verbonden aan de overstap naar een andere verzekeraar.

Test-Aankoop

Verbruikersorganisatie Test-Aankoop biedt aan de consumenten een dienst aan die hen op tijd verwittigt van de vervaldag van een verzekering. Zo weet u dat het bijna zo ver is en kunt u dus tijdig actie ondernemen in het geval dat u uw contract wil opzeggen.

Geen auto meer

Indien u geen gebruik meer maakt van uw wagen, kunt u de verzekering schorsen. Het gedeelte van uw premie dat u niet hebt verbruikt, wordt dan op het einde van de overeenkomst terugbetaald.

Indien de overeenkomst niet opnieuw in werking wordt gesteld, neemt zij een einde op de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag. Maar als de schorsing gebeurt minder dan drie maanden voor de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag, neemt de overeenkomst een einde op de volgende jaarlijkse vervaldag.

Als de overeenkomst al een einde neemt alvorens de waarborg een volledig jaar heeft gelopen, dan wordt de terugbetaling verminderd met het verschil tussen de jaarpremie en de premie berekend aan het tarief voor overeenkomsten van minder dan één jaar.