Kilometerverzekering

Een perfecte oplossing voor sporadische autorijders

Verscheidene autoverzekeraars bieden een verzekeringsformule aan waarbij rekening wordt gehouden met het aantal afgelegde kilometers. Wie meer rijdt, betaalt een hogere premie. Wie onder een vooraf afgesproken aantal kilometers per jaar blijft, betaalt een lagere verzekeringspremie. Zeker in combinatie met een goed GPS Tracking programma kan je soms de totale kost van je verzekeringspremie drukken zonder de dekking te moeten minderen. Voor bedrijven met een groter wagenpark kan zelfs een globale kilometerhoeveelheid worden berekend en in rekening gebracht.

Voor- en nadelen

Deze formule heeft voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel is ongetwijfeld dat wie weinig rijdt fors kan besparen op zijn autoverzekering. Er zijn ook weinig formaliteiten aan zo een verzekering verbonden. Een groot nadeel is dat u extra premie moet betalen indien u uw afgelegd aantal kilometers verkeerd had ingeschat.

De echte kilometerverzekering

Directe verzekeraar Corona Direct heeft een echte kilometerverzekering in zijn aanbod. Die kunt u afsluiten ongeacht het aantal kilometers dat u per jaar met de wagen rijdt. U betaalt enkel premies voor de afstanden die u werkelijk aflegt. Volgens de verzekeraar zou dit systeem voor meer dan de helft van de bestuurders voordeliger zijn dan de traditionele verzekering. Op de website www.kilometerverzekering.be kunt u een simulatie laten maken van hoeveel u zou betalen indien u kiest voor dit systeem.

Hoe werkt het?

kilometerverzekering autoverzekering

Wanneer u de verzekering afsluit, geeft u op hoeveel kilometers u denkt per jaar met de wagen te zullen rijden. Op basis daarvan berekent de verzekeraar de premie. Hoe minder kilometers u rijdt, hoe voordeliger ze uitvalt. Na ongeveer een jaar vraagt de verzekeringsmaatschappij dan de werkelijke kilometerstand op. Het verschil tussen de werkelijk gereden kilometers en het eerder opgegeven aantal bepaalt of u geld terugkrijgt, of dat u moet bijbetalen.

Andere systemen

AXA heeft een formule die miniKM heet. Deze formule geeft een voordeeltarief aan bestuurders die minder dan 10.000 kilometer per jaar rijden en aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen: een lage bonus-malusgraad hebben, de laatste 24 maanden geen ongeluk hebben gehad en rijden met een wagen die maximum veertien jaar oud is. Winterthur hanteert een vergelijkbaar systeem.

Ook P&V Verzekeringen doet iets vergelijkbaars. Als bij een ongeval blijkt dat de wagen toch meer dan 10.000 kilometer per jaar heeft gereden, past de verzekeringsmaatschappij een franchise toe van 250 euro.

Ethias, Touring Verzekeringen, Avéro Insurance en Actel bieden soortgelijke systemen aan. Bij die laatste heeft de verzekeringsnemer keuze tussen drie luiken: minder dan 7.500 kilometer, tussen 7.500 en 12.500 en meer dan 12.500 kilometer.

Verzekeringen pendelaar en fietser

Een variant van de kilometerverzekering is die voor pendelaars en fietsers. Deze formules verlagen de premies van verzekerden die weinig met de auto rijden. De formule pendelaar richt zich tot mensen die elke dag met het openbaar vervoer naar het werk rijden. Wie een abonnement op het openbaar vervoer (trein, tram of bus) bezit, krijgt een tariefkorting. De formule fietser is vergelijkbaar, maar dan voor wie met de fiets naar het werk rijdt. Touring Verzekeringen biedt deze formules aan.